Methodes

Psychosynthese heeft veel werkvariatie zoals ontspanningsoefeningen, cognitieve gedragstherapie (RET) en vormen van creativiteit.

EMDR- Eye Movement Desensitization en Reprocessing

EMDR is een methode die wordt gebruikt bij traumaverwerking, angsten en fobieën. De grondlegger is Francine Shapiro. De cliënt wordt gevraagd de vingers van de therapeut te volgen die van links naar rechts bewegen, waardoor de linker en de rechter hersenhelft worden gestimuleerd. Naast oogbewegingen kan dit ook via het gehoor. De cliënt krijgt hiervoor een koptelefoon op waar door tikjes, afwisselend links en rechts, te horen zijn.

EMDR maakt de opgeslagen traumatische informatie toegankelijk. Tegelijkertijd activeert en stimuleert EMDR het natuurlijke verwerkingssysteem. Door dit proces kun je na de EMDR gewoon aan het trauma denken zonder er last van te hebben.

Contextuele begeleiding

De contextuele begeleiding is ontworpen door Ivan Boszormenyi-Nagy. In deze methode staat de relatie met je omgeving centraal. Dat begint bij de familie waarin je bent geboren en het werkt door in je huidige gezin, werk, sociale netwerk en relaties. Bij deze methode werken we aan het vinden van de balans tussen geven en nemen.

Individuele familie-opstellingen

Bij individuele familie-opstellingen staat jouw positie binnen je gezin of familie centraal. Het analyseert gezins- en familierelaties en werkt toe naar herstel als deze relaties zijn verstoord. Een voorbeeld hiervan is als door omstandigheden een kind de rol van een volwassene of van een overleden broertje of zusje overneemt of in het verleden heeft overgenomen.

De grondlegger van deze methode is Bert Hellinger. Bij een familie-opstelling spelen we een soort rollenspel. Hierin krijgt de familie daadwerkelijk een plek in de ruimte ten opzichte van jezelf. In de praktijk kan dit met poppetjes worden gedaan, maar het kan ook door zelf in de ruimte een plek te kiezen en daar te gaan staan. Dit kan heel verhelderend werken.

Focusing

De grondlegger hiervan is Eugene T. Gendlin. Deze methode leert je te luisteren naar je lichaam.

Pastorale begeleiding

Pastorale begeleiding is voor degenen die leven vanuit christelijke identiteit, voor hen die hierin problemen ondervinden en voor hen die hiernaar op zoek zijn. Ik heb een driejarige pastorale opleiding gedaan die gelijktijdig liep met de psychosynthese opleiding.